Založit webové stránky nebo eShop

Provozní řád

 

PROVOZNÍ ŘÁD MINIŠKOLIČKY PŘI RK POHODA HOROMĚŘICE

1/ školička je určena dětem od 2 do 5 let bez přítomností rodičů

2/ školička je otevřena od pondělí do pátku v RK Pohoda, Nebušická 709, Horoměřice 252 62 , IČ :  26572265

3/ provozní doba školičky je Po - Pá 8 - 16.00 hodin ( V ZÁŘÍ PÁTEK 8 - 13.00 HOD.)

4/ pro děti je připraven zábavný i vzdělávací program, kde si povídáme, zpíváme, hrajeme na hudební nástroje, malujeme, tvoříme z různých materiálů, cvičíme, učíme se básničky a chodíme na procházky a hřiště

5/ děti si nosí vlastní svačinu /možnost vlastního oběda ohřátí v mikrovlnce/ a pití v batůžku, přezůvky,oblečení na ven, náhradní oblečení pro případ nehody a náhradní plínky dle potřeby

6/ prosíme o označení všech věcí včetně svačinkového boxu a pití

7/nejdéle při první návštěvě je třeba odevzdat přihlášku do miniškoličky Pohoda, jejíž součástí je i potvrzení souhlasu s tímto provozním řádem a potvrzením od lékaře + vyplnění přihlášky ke stravování.

8/ děti navštěvují školičku dle předem domluvených dnů. Řádná omluva s možností náhrady absence je možná pouze při splnění pravidel odhlašování : je důležité se omluvit telefonicky nebo sms Monice Šustrové ( tel. 737 258 885 ) den předem do 20.00 hod. Pokud není dítě odhlášeno v uvedené době, je den ve školičce  započítán jako přítomný. Náhradní termíny docházky je možné čerpat po domluvě také s Monikou Šustrovou

 9/ ceník:

U těchto permanentek si volíte dny, časy jsou pevně stanoveny. Děti s dopolední docházkou musí být vyzvednuty nejpozději ve 13 hod.

 10/ zavazuji se, že obědy budu hradit v hotovosti ve školičce do 25. dne předešlého měsíce . Vyúčtování bude 1x za měsíc nebo při ukončení docházky dítěte. Při nemoci dítěte je třeba odhlásit jeho oběd den předem do 12 hodin na následující den a to Monice Šustrové /tel: 737 258 885/. Pokud odhlašujete dítě v den domluvené docházky, bude oběd připraven k vyzvednutí 12.30 – 13.00 hodin ve školičce RK Pohody. Při nevyzvednutí oběda v omluvený den - oběd propadá a  nelze ho nahrazovat !!!

11/ do školičky budou přijímány pouze děti zcela zdravé a očkované dle schématu, chůvy mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout dítě vykazující známky nemoci.            Při výskytu infekční nemoci máme povinnost informovat ostatní rodiče.

V případě úrazu nebo jiného náhlého onemocnění budou chůvy neprodleně kontaktovat zákonného zástupce dítěte.

Platba za předem ukončený pobyt ve školičce se nevrací.

 

TOPlist